Rehabilitering og oppussing

Om du bare skal pusse opp litt eller rehabilitere større deler av boligen, er det smart å få inn noen med høy kompetanse tidlig i prosessen, slik at man kan gjøre de rette valgene med tanke på kvalitet og budsjettering av prosjektet.

Ved rehabilitering og oppussing er det mange valg man må gjøre som man selv kanskje ikke tenker på. Fargevalg og hvordan man ønsker det skal se ut er gjerne bare på overflaten.

Riktig forarbeid og god materialforståelse er viktige ting man ofte ikke tenker på.

Skal vegger flyttes eller fjernes, må man han noen som kan vurdere og gjennomføre dette. Trenger man å legge om EL-anlegget og utakk, eller hvilket underlag må benytte på undergulvet.

Ofte kan et rehabiliteringsprosjekt som man starter selv medføre flere overraskelser.  Ved å benytte gode håndverkere kan flere av disse overraskelsene unngås eller forutsees. Prisen på prosjektet blir gjerne også mer forutsigbar.

Vi hjelper deg også å ta de riktige valgene i forhold til ditt budsjett og ønsker. Dette for å oppnå best mulig resultat og kvalitet på ditt oppussingsprosjekt.

For deg betyr det en lettere prosess der du kan konsentere deg om det som er viktigst for deg som fargevalg og hvordan du ønsker det skal se ut, så hjelper vi deg med å oppnå best mulig resultat.

Ta kontakt med oss i dag om ditt prosjekt