Våre tjenester

Vi hjelper deg å realiserer dine boligdrømmer

Om du går med planer om å bygge nytt eller rehabilitere din gamle bolig kan vi hjelpe deg. Vi kan bistå deg i prosessen helt fra planleggingsfasen til sluttføring av prosjektet.

Vi er din prosjektledelse i hele prosessen og du behøver dermed bare én ansvarlig å forholde deg til en uansett størrelse på ditt prosjekt.

Skal du bygge nytt?

Går du med en boligdrøm om å bygge nytt og gjerne ønsker litt mer enn et “standardbygg”? Vi har kontakt med gode arkitekter og bistår kan bistå deg i hele byggeprosessen.

Rehabilitering og oppussing

Mange går med er en drøm om oppussing av boligen. Vi kan hjelpe deg med alt fra nytt kjøkken til total renovering av din bolig.

Når det er kvalitet og en høy “finish” som er avgjørende er det viktig med gode håntverkere som har god kjennskap til produktene som benyttes for å oppnå dette.

Kaizer Skjøtefrie Takrenner

Kaizer Skjøtefrie Takrennesystemer er utviklet for å beskytte ditt hus mot det tøffe norske klimaet med snø, is, vann og store temperatursvingninger.

Takrennens unike form sørger for 40% større vann­kapasitet enn tradisjonelle takrenner. Vannet avle­des mer effektivt og forhindrer lekkasjer og fuktskader på vegg- og takkonstruksjoner.

Renovering og oppussing av våtrom

Oppussing og renovering av baderom er en jobb som krever stor kompetanse fra håndverkerne. Vi leverer bad med tetthetsgaranti på 12 år slik at du kan være sikker på kvaliteten du får ved å benytte oss.