Prosjektledelse

Om du går med planer om å bygge nytt eller rehabilitere din gamle bolig kan vi bistå deg i prosessen helt fra planleggingsfasen til sluttføring av prosjektet.

Som prosjektleder kan vi levere komplette prosjekter der vi koordiner med de ulike aktørene som er involvert.

Du som kunde behøver da kun å forholde deg til én ansvarlig når det gjelder kommunikasjon, fakturering, fremdrift og garanti.

For deg betyr det at du får en god prosess med mindre konflikter og misforståelser.

Ta kontakt med oss i dag om ditt prosjekt